Peer mediation in Campus Stassart

  • 18 oktober 2019

Leerlingen nemen diploma als conflictbemiddelaar in ontvangt tijdens slotmoment

 

10 leerlingen van Busleyden Atheneum campus Stassart uit het vierde en vijfde middelbaar namen deel aan een driedaagse opleiding tot conflictbemiddelaar. Deze opleiding vond plaats op 9, 10 en 11 oktober. Een intensieve driedaagse waarin de leerlingen klaargestoomd worden om conflicten te hanteren. In de opleiding ‘peer mediation’ kregen de jongeren enerzijds een stevig gedeelte theorie te verwerken en anderzijds gingen ze aan de slag om dit in praktijk om te zetten aan de hand van rollenspelen. De leerlingen die deze opleiding met succes doorliepen, ontvingen tijdens het slotmoment een certificaat uitgereikt door de jeugd- en preventieschepen, Abdrahman Labsir.
 


Empoweren
“Na de opleiding zullen de peer mediators ingezet worden binnen de school om te bemiddelen in conflicten tussen andere leerlingen. Ze ondersteunen de conflictpartijen in hun zoektocht naar oplossingen die goed zijn voor alle betrokkenen, zodat beide partijen weer met een goed gevoel verder kunnen. Naast het preventieve karakter spelen we op deze manier ook in op het empoweren van jongeren, aldus Abdrahman Labsir, schepen van Jeugd en Preventie.
“Dit project draagt mee bij tot een positieve sfeer op school. Thema’s zoals welbevinden, herstel, verbindende communicatie en probleemoplossend denken vormen de rode draad in deze opleiding. Niet alleen op school is deze opleiding een meerwaarde voor onze nieuwe peer mediators, maar zeker ook in hun privé- en later professioneel leven”, gaat Abdrahman verder.
“Want ook in het verleden heeft dit project reeds haar vruchten afgeworpen. Met deze vorm van leerlingen-participatie wordt sterk ingezet op empowerment en vertrekken we vanuit een vertrouwen in de kracht van onze leerlingen . Ze krijgen een gevoel van waardering en appreciatie, wat ten goede komt aan hun zelfbeeld en hun leerproces”.

Conflict
Bepaalde conflicten worden makkelijker bespreekbaar. Leerlingen zullen bij hun leeftijdsgenoten meer durven vertellen, gezien ze uit dezelfde leefwereld komen. Dit zal zich wel beperken tot leerlingen van het eerste, tweede en derde middelbaar. Doordat ze uit dezelfde leefwereld komen, kunnen zich hierdoor beter inleven en kunnen sneller naar de essentie van het conflict gaan. 
 
werving
De leerlingen die de opleiding volgen werden bewust aangesproken om deel te nemen aan de opleiding op basis van hun competenties, vaardigheden en talenten die iemand binnen de school had opgemerkt. Het is belangrijk om een zo divers mogelijke groep te hebben, gezien het ook de bedoeling is dat al de leerlingen aansluiting kunnen vinden bij de peer mediators.
 
Onderwijsassistent
De opleiding wordt gegeven door Tanja Janssens, waarnemend directeur BA Stassart en Lies Op de Beeck, onderwijsassistent van stad Mechelen.
De onderwijsassistent, die dagdagelijks aanwezig is in campus Stassart, wordt mee in de opleiding betrokken. Zo kan zij de expertise vanuit haar functie mee inbrengen. De schoolcoach, tewerkgesteld vanuit stad Mechelen (PiM) is een mentor die verschillende rollen op zich neemt. Ze begeleidt de leerlingen en leerkrachten bij het bevorderen van een stimulerend klasklimaat. Maar ook de leerlingen bij hun studieloopbaan. Ze leert de leerlingen sociale vaardigheden aan, legt verbanden tussen de ouders en andere context van de jongeren, bouwt een netwerk uit en is bovenal een contactpersoon waarop de leerlingen kunnen vertrouwen en steunen. Het vertrouwen is het belangrijkste en dit vertrouwen is er zowel binnen als buiten de school. De schoolcoach werkt namelijk niet enkel schoolgebonden maar is er ook voor de jongeren en hun context 'buiten de schoolse muren en uren' en op allerhande levensdomeinen.
“De samenwerking tussen stad Mechelen, dienst preventie en campus Stassart is een succesvolle formule”, besluit de jeugd- en preventieschepen.