Onze opleidingen | Per Campus

Campus Botaniek

ZORGEN vormt de essentie van het opleidingsaanbod van Campus Botaniek.

Campus Caputsteen

CREËREN vormt de essentie van het opleidingsaanbod van Campus Caputsteen.

Campus de Beemden

BUITEN-GEWOON LEREN vormt de essentie van het opleidingsaanbod van Campus De Beemden

Campus Nekkerspoel

WERKEN & LEREN vormt de essentie van het opleidingsaanbod van Campus Nekkerspoel.

Campus Pitzemburg

DENKEN vormt de essentie van het opleidingsaanbod van Campus Pitzemburg.

Campus Stassart

DOEN vormt de essentie van het opleidingsaanbod van Campus Stassart.

Campus Zandpoort

ONDERNEMEN vormt de essentie van het opleidingsaanbod van campus Zandpoort.

Campus HBO5

Bij Campus Botaniek vind je de opleiding HBO5 Verpleegkunde. In Mechelen en in Jette