Opleidingen In Campus Caputsteen

 

Op Campus Caputsteen bieden we alle studierichtingen aan in methodeonderwijs. Er is veel aandacht voor lerend ontdekken. Leren is niet enkel opnemen wat anderen bedacht hebben.

Hier leer je zelfstandig onderzoeken en daar met anderen over te communiceren. De leerkracht bepaalt niet eenzijdig wat er gebeurt. Leerlingen en leerkrachten plannen in democratisch en coöperatief overleg het leerproces.

De aangeboden leerstof is steeds dezelfde als in traditionele klassen. Via een innovatieve en projectmatige aanpak bereik je dezelfde eindtermen.

Lees meer over ons methodeonderwijs