BAZCRAFT: de kunst van het spelend leren

  • 11 maart 2021

In GO! Busleyden Atheneum campus Zandpoort geven ze de leerlingen ruimte om te experimenteren en hun leerproces in eigen handen te nemen. En daar ontstaan mooie dingen uit. Zo ontwikkelen leerlingen van het 5e jaar informaticabeheer een eigen educatieve spelserver waarmee jongere leerlingen al gamend kennistests kunnen uitvoeren. Naar het idee van grote broer Minecraft.

In de geest van het populaire Minecraft maken leerlingen IT van het Busleyden Atheneum campus Zandpoort in Mechelen "BAZcraft", een echte computergame met daarin onderwijsopdrachten verwerkt. “Het ontgrendelen van hogere levels zal in dit spel alleen lukken door het juist beantwoorden van leerstofvragen. De IT'ers uit het vijfde jaar ontwikkelen het spel voor leerlingen van het eerste en tweede leerjaar. Als spelers van BAZcraft herhalen zij dus op die manier hun leerstof. Met andere woorden, spelen is leren. In een latere fase willen ze er ook vragen uit de leerstof van de hogere jaren in zetten. Omdat wij het initiatief van de leerlingen uit het vijfde leerjaar IT zo lovenswaardig vinden, mogen ze er in de eerste week van maart fulltime aan werken”, zegt Ann Van der Mieren, adjunct-directeur van campus Zandpoort van het Busleyden Atheneum.

Ondernemingszin kenmerkt de leerlingen van campus Zandpoort, een van de zeven campussen van Busleyden Atheneum. Tijdens een brainstormsessie kwamen de vijfdejaars IT op het idee een educatieve spelserver te ontwikkelen. Het leerkrachtenteam was direct mee. Een planning inclusief doelstellingen werd opgesteld. Verantwoordelijkheden vastgelegd: wie doet het plugin-management, wie het server- en websitebeheer, enzovoort.

“Spontaan besloten enkele leerlingen aanvullende naschoolse cursussen te gaan volgen om dit project tot een goed einde te brengen. Als school geven we het ook een extra duwtje in de rug. Tijdens de eerste week van maart werken de leerlingen van het vijfde leerjaar IT er op school fulltime aan, tijdens alle lesuren. Tegen het einde van die week hopen ze een eerste voorstelling van BAZcraft te kunnen geven.”

Het artikel staat hier in de GO! Nieuwsbrief.