Aantal leerlingen Busleyden Atheneum stijgt met 8%

  • 18 september 2018

Busleyden atheneum noteert een stijging van het leerlingenaantal met 8,24%. De groei zit vooral in het eerste leerjaar A, maar ook in de andere leerjaren en studierichtingen zijn heel wat nieuwe leerlingen ingeschreven. Alle zeven campussen gaan er op vooruit. Om de sterke groei op te vangen, werft Busleyden Atheneum per 1 oktober achttien extra leerkrachten aan.

“Gezien de sterke groei van onze school zijn deze extra leerkrachten uiteraard zeer welkom. We kunnen ze inschakelen voor tijdelijke vervangingen bij ziekte, maar ook ter ondersteuning van de vakleerkrachten bij bepaalde projecten of als co-teacher in grote klasgroepen”, zegt het directieteam van Busleyden Atheneum. “Verder kunnen ze ook helpen bij de individuele remediëring van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Onze leerlingen zullen er dus zeker wel bij varen”.

pdf bestandpersbericht-Busleyden-atheneum-groeit.pdf (85 kB)