XIU-FLUO-DAG start op Campus Caputsteen

  • 17 november 2021

Op dinsdag 16 november vond in Vlaanderen de XIU FLUO-dag plaats. In vijf Vlaamse provincies vroeg men aandacht voor zichtbaarheid in het verkeer. Voor de provincie Antwerpen vond het event plaats op GO! Busleyden Atheneum campus Caputsteen.


Frank Deboosere, peter van de actie, gaf er het startschot voor de fiets-challenge op rollen. “Onze leerlingen en teamleden kijken er naar uit om veilig en snel de 10 km te fietsen en er een groot FLUO-feest van te maken op onze campus”, zegt Katie Steemans, directeur van GO! BA Caputsteen.

 

De leerlingen van Campus Caputsteen doen dat door er een heus FLUO-feest van te maken op de speelplaats van de school. Frank Deboosere spreekt de leerlingen toe om hen aan te moedigen het FLUO-virus verder te verspreiden en verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen.

 

pdf bestandpersbericht-grote-fiets-challenge-op-Busleyden-Atheneum-campus-Caputsteen.pdf (249 kB)