Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige (7BSO)

7e jaar TB + 7e jaar KiZo - opleidingsfilm

Ga voor een zorgberoep! Een campagne van de overheid.

tb

In 7 TB bereid je jezelf voor op het werken als professioneel zorgkundige in diverse omstandigheden en complexe zorgsituaties. Studeer je af, dan kan je je laten registreren als zorgkundige. Je kan onder andere gaan werken in centra voor thuis- en bejaardenzorg, rustoorden, ziekenhuizen en gezinshulp.

Als je een "sterke leerling" bent én je bent gemotiveerd om de nodige werklust op te brengen, dan kan je ook verder studeren. Bijvoorbeeld een studie verpleegkunde, het specialisatiejaar Leefgroepwerking of het specialisatiejaar Animatie in de ouderzorg. Bovendien zijn er ook een aantal "zachte" studierichtingen in het hoger onderwijs die tot de mogelijkheden kunnen behoren.

Wij zorgen er voor dat via stages en projecten veel praktijkervaring opdoet. Zo wordt je gevormd tot een zorgkundige die kan werken in een gestructureerde verpleegkundige ploeg in diverse zorgsituaties. Naast de praktijk brengen we je de nodige vakkennis bij én we sleutelen aan je algemen kennis want je behaalt op het einde van het schooljaar immers je diploma secundair onderwijs.

En uiteraard kan je genieten van de toffe sfeer en de goede begeleiding van onze campus.

Werk verzekerd!

Een zorgkundige heeft een vrij grote werkzekerheid. Er komen immers steeds meer instellingen voor zorg bij. Je kan een job vinden in rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, diensten voor gezins- en bejaardenhulp, kinderopvang en alle voorzieningen waar je verzorgend tewerk gaat.

De VDAB-site geeft je verder nog een beeld van wat het is om een "verzorgende" te zijn.

Jouw profiel

Je hebt belangstelling voor het werken met gezinnen, bejaarden en andere mensen met extra zorgverlening. Je wil je verder verdiepen in de verzorgingstechnieken. Je wil graag een diploma secundair onderwijs behalen. Jouw sociaal engagement kent geen grenzen.

Voldoe jij aan dit profiel? Dan is 7TB een geschikte richting voor jou.

Jouw opleiding vooraf

Om te mogen starten in 7TB is er maar één mogelijkheid: je MOET geslaagd zijn in een 6e jaar TSO of BSO van het studiegebied Personenzorg. Bij Busleyden Atheneum zijn dat bijvoorbeeld de richtingen Verzorging, Gezondheids- en welzijnswetenschappen, Jeugd- en gehandicaptenzorg, Organisatiehulp en Sociale en technische Wetenschappen. 

Mag jij starten? Wil je meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden bij onderwijs.vlaanderen.

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!

De lessentabel

TB = Thuis- en bejaardenzorg

Basisvorming
7 TB
Godsdienst of zedenleer
2
Lichamelijke opvoeding
2
Project algemene vakken
6
Frans
2
De vakken specifiek voor deze studierichting
7 TB
Theorie verzorging
3
Theorie opvoedkunde
1
Theorie huishoudkunde
2
Praktijk verzorging
1
Praktijk opvoedkunde
1
Praktijk Huishoudkunde
1
Stages
11
Toegepaste economie
2
Deze richting vind je in

Campus Botaniek