Strapdag op Campus Botaniek

  • 21 september 2017

Op vrijdag 22 september neemt Busleyden Atheneum - Campus Botaniek deel aan de verkeersvrije week. De school organiseert dan een STRAPdag.
Het is de bedoeling dat alle leerlingen en personeelsleden op deze dag zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school komen.

De Augustijnenstraat wordt afgesloten voor alle verkeer tussen 9u en 15.30u. Tijdens de middagpauze (van 12 tot 13 uur) zullen we met de hele school (ongeveer 700 leerlingen en studenten) picknicken op straat. Er is ook animatie voorzien. De leerlingen brengen zelf spelmateriaal (bal, springtouw, hoepel...) mee.

Alle leerlingen en studenten die per fiets of te voet naar school zijn gekomen, worden getrakteerd op een ijsje. De studentenraad van de afdeling HBO5 verpleegkunde verkoopt hot-dogs ter financiering van hun buitenlandse stage in Ghana.

Tijdens de Strapdag zullen we de leerlingen ook gericht sensibiliserenop het vlak van verkeersveiligheid. Zo voorzien we onder meer een fietsbehendigheidsparcours, een tuimelauto en een workshop met dronkemansbrillen. 

pdf bestandstrapdag op campus botaniek (174 kB)