Sterk & Soda

In onze school doen wij aan 'attitude-evaluatie'. Dat doen we om onze leerlingen nog beter voor te bereiden op een job in de paramedische of sociale sector. Een zorgkundige moet immers niet alleen veel kennen en kunnen. Hij moet ook heel wat zijn:

  • Stipt, nauwkeurig, ordelijk, verzorgd, plichtsbewust, betrouwbaar, correct.
  • Teamgericht, samenwerkend, communicatief, diplomatisch, flexibel, weerbaar.
  • Empathisch, meelevend, betrokken, behulpzaam, warm, begripvol, luisterbereid.
  • Respectvol, verdraagzaam, beleefd, aandachtig, met eerbied voor privacy en beroepsgeheim.
  • Krachtig, enthousiast, gedreven, gemotiveerd, leergierig, actief, met zin voor initiatief.

Kortom:

STERK

De beoordeling van die attitudes gebeurt door het ganse schoolteam én in alle opleidingsjaren. We moedigen onze leerlingen aan om regelmatig na te denken over hun sterke en zwakke vaardigheden en attitudes. Je eigen competenties goed (kunnen) inschatten is immers nodig om verder te kunnen groeien. Zelfreflectie en zelfevaluatie maken dan ook een wezenlijk deel uit van het leerproces. Vakleerkrachten en stagebegeleiders begeleiden dit individueel.

Onze leeswijzer geeft je, per attitude, wat een A-code en een B-code precies wil zeggen.

pdf bestandLeeswijzer STERK-SODA (83 kB)

SODA

In de 2e en de 3e graad vertalen wij, op het einde van het schooljaar, onze STERKe evaluaties naar SODA evaluaties. Wie sterk scoort voor Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude (SODA dus) krijgt van ons een SODA-attest. Met dit SODA-attest kunnen leerlingen bij een sollicitatie bewijzen dat ze over de juiste arbeidsattitudes beschikken.

Hans Maertens over SODA

Pieter Timmermans over SODA

Karel Van Eetvelt over SODA