Alles over Busleyden Atheneum

BA campussen

Busleyden Atheneum is de meest veelzijdige middelbare school van Mechelen.

In Busleyden Atheneum willen we dat je een studierichting volgt die aansluit bij je talenten. Leren gaat immers het best als je kan doen wat je graag doet en waar je goed in bent. Daarom hebben we een 100-tal studieopties verspreid over 7 campussen, waarvan 1 dubbel-campus én 3 vestigingen met een opleiding HBO5 Verpleegkunde.

Elke campus focust op een ander talent. Zo kan je kiezen voor de campus die het best bij jou past. Je treft er leeftijdgenoten aan met gelijkaardige talenten en interesses, wat het (samen) leren nog boeiender maakt.

voorelktec

De campussen van Busleyden Atheneum hebben elk een duidelijk profiel. Dat duiden we aan met deze werkwoorden:

 

DENKEN - ZORGEN - CREËREN - DOEN - ONDERNEMEN

 

Elke campus heeft een eigen gezicht en een eigen sfeer binnen het Busleyden Atheneum. Het campusprofiel is dus de rode draad die alle onderwijsactiviteiten op die plaats bundelt tot een helder en eenduidig geheel. Een leerling kiest voor die campus die het best is afgestemd op zijn talenten.

Veelzijdigheid troef

Elke campus focust zich op een afgebakend studiedomein.  Op 1 campus zullen leerlingen samenzitten die - binnen het gekozen studiedomein - onmiddellijk aan de slag willen of die doorstromen naar hoger onderwijs en universiteit.

Dit betekent dat leerkrachten van beroepslessen en van algemeen vormende lessen - opnieuw binnen eenzelfde studiedomein - samen de leraarskamer delen. Theoretische én praktijkgerichte ontwikkelingen binnen het studiedomein komen samen. Veelzijdigheid troef dus.

Sterke begeleiding

Door de krachten en expertise van alle campussen te bundelen, beschikt Busleyden Atheneum over meer middelen én tijd omdat het werk wordt verdeeld. Hierdoor kunnen leerkrachten en begeleiders zich voluit concentreren op waar het écht om draait: zorgen dat de leerling zijn traject succesvol afwerkt.

profiel_ba
Vlot overstappen tussen studierichtingen

Bij ons kan je vlot overstappen van de ene studierichting naar de andere. Dat komt omdat we meer dan 100 opleidingen samenbrengen onder 1 dak. De onderwijsaanpak is in het hele Busleyden Atheneum sterk gelijkend. Bovendien kennen de leerkrachten elkaar en is er veel overleg en samenwerking tussen de campussen.

Dit vergemakkelijkt dus de overstap - op het einde van een studiejaar of halverwege het jaar - naar een andere studierichting.

vier

Busleyden Atheneum vertrekt vanuit de vier kernopdrachten van onderwijs om haar algemeen geldende principes en waarden, die elk van de campussen onderschrijft, voorop te stellen. Die vier kernopdrachten zijn: talentenportfolio, leervermogen, kwalificatie, betrokkenheid.

Focus op talent

Busleyden Atheneum wil elke leerling begeleiden naar een studietraject dat aansluit bij zijn interesses, mogelijkheden en talenten. Dat betekent dat je ook volop de ruimte krijgt om je talenten op school te ontdekken en te ontwikkelen. Dit gebeurt in de lessen, maar ook via allerlei activiteiten en projecten die leerlingen zelf voorstellen en organiseren.

Reken maar dat al die creativiteit zorgt voor een heel levendige en dynamische sfeer op onze campussen.

Iedereen baas? Dat gaat wat ver. Maar Busleyden Atheneum heeft wel een cultuur waarin overleg heel belangrijk is. Naast de verplichte schoolraden hebben we ook leerlingenraden, ouderraden, lerarenraden en heel wat gespecialiseerde werkgroepen.

Op elke campus van het Busleyden Atheneum werken sterke leerlingenbegeleiders. Die waken over het algemeen welzijn van onze leerlingen. In samenwerking met het CLB.

profiel_ba
BA-event.jpg
profiel_ba
pogo word cloud

Busleyden Atheneum maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. We delen de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! Tot in onze diepste kern.

Scholengroep 5

Het Busleyden Atheneum is een school van Scholengroep 5.
Deze groep verenigt alle scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap in Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg.

profiel_ba
Les(s) is More

Busleyden Atheneum heeft een uniek concept: 'Les(s) is More'. We breiden het lesprogramma uit met leerrijke activiteiten en praktijkervaring. Bijvoorbeeld rond ICT & multimedia, mens & gezondheid, ondernemen, kunst, mens & welzijn. Op die manier bieden we de leerlingen extra leerkansen. En met leerinhoud die hen nóg beter voorbereidt op vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Zo kunnen ze hun competenties ontwikkelen.

blank_800
hof van busleyden

Busleyden Atheneum?

Hieronymus Van Busleyden (1470 - 1517) was een humanist die in het Hof van Busleyden in Mechelen woonde en bevriend was met Erasmus en Thomas More.

Van Busleyden heeft veel gedaan voor de ontwikkeling van wetenschap en kunst. Hij was ook lid van de Grote Raad te Mechelen, het hoogste rechtscollege in de Nederlanden.

Vanaf 2014 is zijn naam verbonden aan een eigentijds atheneum ingericht door het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Busleyden Atheneum kiest voor een humane onderwijsaanpak. We willen jongeren inspireren en stimuleren op vlak van kennis en kunst, net als Hieronymus Van Busleyden dat deed in zijn tijd.

Busleyden Atheneum zet de leerling centraal. Humanistische waarden als vrijheid, tolerantie, je eigen mening vormen en zelf verantwoordelijkheid dragen voor je keuzes, zijn op onze school vanzelfsprekend.