Op welke manier vieren Mechelaars feest?

  • 23 april 2021

LEERLINGEN INTERVIEWEN MECHELAARS OVER HUN MANIER VAN FEESTVIEREN

Leerlingen van Busleyden Atheneum campus Caputsteen interviewden diverse Mechelaars over hun feestvieringen. Wat vieren ze? Hoe doen ze dat? Waarom? De interviews kaderen in een project rond Mechelse feesten in samenwerking met Faro en Buurten met erfgoed. Het traject startte vorig jaar binnen de werking van Cultuur in de Spiegel.

pdf bestandpersbericht-leerlingen-Busleyden-atheneum-staan-stil-bij-cultureel-erfgoed-Mechelse-feesten.pdf (181 kB)