Onze Opleidingen | Methodeonderwijs

Laat je opleiding aansluiten bij
jouw talenten & interesses!

Want bij heel wat van deze opleidingen kan je verschillende studie-opties kiezen.

Campus Caputsteen

Op Campus Caputsteen bieden we een aantal studierichtingen aan in methodeonderwijs. Hierdoor krijgen leerlingen uit bijvoorbeeld Freinetscholen de mogelijkheid om ook in het secundair onderwijs te kiezen voor methodeonderwijs. Ook leerlingen uit het reguliere basisonderwijs of met een traditioneler vooropleiding kunnen in het methodeonderwijs van Busleyden Atheneum terecht.

schooltoelage aanvragen