HBO5 Verpleegkunde (graduaat)

opleiding hbo5 verpleegkunde

Onze opleiding HBO5 Verpleegkunde duurt 3 jaar en bestaat uit 5 modules. Na je studie behaal je het Diploma van Gegradueerde in de Verpleegkunde. Dankzij de modulaire opbouw van het lesprogramma is het volgen van onze opleiding HBO5 Verpleegkunde erg flexibel.

✒︎

Kies voor 100% werkzekerheid. Het diploma van Gegradueerde in de Verpleegkunde is een Europees erkende kwalificatie. Met dit diploma in handen kan je nog bijkomende beroepsbekwaamheden behalen. En er ligt een brede waaier van beroepskansen voor je open. Je kan dan werken in de meeste diensten in het ziekenhuis, in bejaardentehuizen, psychiatrische ziekenhuizen, vluchthuizen, in de thuiszorg, de kinderzorg, bij Artsen zonder Grenzen en nog veel meer.

hbo5_3jaar.png
hbo5_3campussen.png
praktijkgerichte opleiding
hbo5_vrijstellingen.png
hbo5_toelatingsproef.png
hbo5_evaluatie.png
hbo5_bachelor.png
hbo5_visieopzorg.png
hbo5_inspraak.png
hbo5_reglement.png
hbo5_modules.png
hbo5_kosten.png
hbo5_werkzekerheid.png
hbo5_stageplaatsen.png
hbo5_europees.png
hbo5_zorgopmaat.png
hbo5_leertraject.png
hbo5_taalcoaching.png
hbo5_competentiegericht.png
hbo5_leerplatform.png
hbo5_startmomenten.png
hbo5_10kerncompetenties.png
hbo5_vooropleiding.png
hbo5_kleineleergroepen.png
hbo5_buitenlandsestage.png
hbo5_zorgkundige.png
hbo5_BA+erasmus.png
hbo5_behoudvanloon.png
hbo5_blokstages.png
hbo5 inschrijven