De vriendenkring van Campus Botaniek

De Vriendenkring van Campus Botaniek organiseert heel wat ondersteunende activiteiten. En daar waar nodig draagt de Vriendenkring financieel een flink steentje bij. Deze vzw zorgt er dus mee voor dat al onze leerlingen thuis zijn in een toffe, warme, sfeervolle en goed uitgeruste school.

De Vriendenkring financiert zijn werking grotendeels met behulp van lidgelden. Daarnaast brengt een jaarlijkse actie ook geld in het laatje. Alle inkomsten vloeien rechtstreeks terug naar de school.

 

de vriendenkring van campus botaniek
Lees onze brochure op issuu.com ▶
Lid worden

Iedereen kan lid worden van de Vriendenkring van Campus Botaniek.

Schrijf 10 Euro over op rekening

BE65 0682 4707 5696

en vermeld 'LIDGELD', je naam en je adres.

Bestuur

Net als elke officieel erkende vereniging heeft de Vriendenkring een Raad van Bestuur. Daarin zetelen onze directeur, een aantal leerkrachten en een aantal ouders. Deze raad vergadert 4 à 5 maal per schooljaar. Daarnaast zijn alle leerkrachten, ouders, studenten en sympathisanten die een lidkaart hebben lid van de Vriendenkring. Al deze leden mogen in januari de algemene vergadering bijwonen. Hierbij krijgen zij ook de kans zich kandidaat te stellen om, na een verkiezing, deel uit te maken van de raad van bestuur.

In de algemene vergadering zetten we de belangrijkste beleidslijnen uit. Het bestuur vraagt o.a. aan de leden van de algemene vergadering om de begroting en de rekeningen goed te keuren.

Geld

De Vriendenkring geeft financiële steun voor activiteiten en didactisch materiaal. Uit de volgende (zeer onvolledige) lijst van uitgaven blijkt het belang van de Vriendenkring voor een gesmeerde werking van onze school: 

  • de leerlingenwerking
  • activiteiten van de leerlingenraad
  • Paramundo, de week van de diversiteit
  • de oud-leerlingenavond
  • het galabal
  • de onthaaldag voor de 1ste graad
  • het kopieerapparaat
  • de koffiemachine
  • gastsprekers

 

Jouw bijdrage

Het geld dat de Vriendenkring weggeeft, komt vooral van lidgelden. Verder halen we (een beetje) inkomsten uit een oud-leerlingenavond en praatcafés voor de personeelsleden. Tenslotte organiseert de Vriendenkring elk jaar een tombola waarmee mooie prijzen te winnen zijn.