Over Campus Stassart

campus stassart

Op Campus Stassart draait alles rond DOEN, lifestyle, "mens & welzijn".

Dit is de campus voor actieve jongeren. Doeners gaan immers het liefst meteen aan de slag. Teamteaching, ervaringsgericht leren, welbevinden en gepersonaliseerde leerpaden maken elke dag deel uit van ons onderwijs. Werkplekleren en stages bereiden je prima voor op de arbeidsmarkt of op het vervolgonderwijs.

Vanaf de tweede en derde graad is er zowel een tso- als bso-aanbod. Je wordt voorbereid om verder te studeren of kan onmiddellijk aan de slag in de horeca, de zorg-, wellness en bewakingssector. Je groeit er tevens door naar afstudeerrichtingen als haarstilist, specialiteitenrestaurant en veiligheidsberoepen. Aan Campus Stassart is ook een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN)  verbonden.

 

Wat ik goed vind aan Campus Stassart is dat iedereen er gelijk is en geholpen wordt waar nodig. De leerkrachten nemen ook echt de tijd om mij iets aan te leren en hebben veel geduld. Ze geven les met passie en ze proberen hun lessen zo interessant en leuk mogelijk te maken. Ze houden er ook rekening mee als je het moeilijk hebt. We worden bijgestuurd waar nodig, zodat we alles zeer gemotiveerd kunnen en kennen. Nog een pluspunt is dat we voor de richting schoonheidsverzorging een supermooi nieuw lokaal hebben gekregen, waar we onze talenten goed in kunnen ontwikkelen. Kortom, Campus Stassart is een school voor iedereen!Laura & Marie, leerlingen van 5LIV

 

 

profiel van BA

 

Bij Busleyden Atheneum bouwen we heel onze werking rond 4 kernopdrachten.

❖ FOCUS OP TALENT ❖ Busleyden Atheneum wil ELKE LEERLING BEGELEIDEN NAAR EEN STUDIETRAJECT DAT AANSLUIT BIJ ZIJN INTERESSES, MOGELIJKHEDEN EN TALENTEN.

❖ KLAAR VOOR JE TOEKOMST ❖ Elke leerling moet zo goed mogelijk en op maat van zijn mogelijkheden DE SCHOOL VERLATEN MET EEN DIPLOMA, EEN GETUIGSCHRIFT OF EEN KWALIFICATIE.

❖ ELKE STEM TELT ❖ Busleyden Atheneum heeft een cultuur waarin OVERLEG EN PARTICIPATIE heel belangrijk zijn.

❖ BEGELEIDING OP MAAT ❖ Busleyden Atheneum wil voor alle leerlingen EEN KRACHTIGE LEEROMGEVING. Daartoe hebben we EEN STERKE, LAAGDREMPELIGE LEERLINGENBEGELEIDING.

Lees meer over onze 4 kernopdrachten ⇨

 

Haarzorg

Onze afdeling haarzorg zet de deuren van het didactisch kapsalon voor je open. Voor dames en heren. Reservatie en/of verdere inlichtingen: bel  015 28 62 60.

Jamie

Ons didactisch oefenrestaurant is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telkens van 12:00 tot 14:30. Voor reservatie en/of verdere inlichtingen: bel  015 28 62 60.

Lichaams- en schoonheidsverzorging
We hebben leuke vakken zoals recht en veiligheidstechnieken. Hierbij leren we echt praktisch over het beroep van een bewakingsagent. Van gastdocenten uit de sector krijgen we ook nuttige tips die later zeker van pas zullen komen!Kelly, 7de leerjaar Veiligheidsberoepen
De interactie en gesprekken met de leerkrachten in Campus Stassart hebben een niet te onderschatten invloed gehad op mijn welbevinden op school en op mijn verdere ontwikkeling als jongere.Younes El Yous , oud-leerling
OKAN
OKAN | ONTHAALKLAS VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS
stassart