Alles over Campus Botaniek

campus botaniek

Op Campus Botaniek draait alles rond zorgen en wetenschap. Je krijgt in de eerste graad een brede algemene vorming, maar daarnaast maak je in het seminarie ‘Mens en Gezondheid’ al meteen kennis met zorgthema’s als gezonde voeding, EHBO en lichaamshygiëne. Je ontdekt dus van meet af aan of je talent hebt voor zorg. Bovendien ben je prima voorbereid wanneer je in de tweede graad voor een echte paramedische of sociale studierichting kiest, zoals voeding-verzorging of sociaal technische wetenschappen.

Werk je iets minder graag met mensen maar droom je van een job in bijvoorbeeld een ziekenhuislabo? Dan kan je ook kiezen voor een opleiding tot laborant. Verder leiden wij onder meer kinderverzorgers en bejaardenverzorgers op, apotheekassistenten en tandartsassistenten, opvoeders voor mensen met een beperking en verpleegkundigen. 

Voor een aantal functies is een stevige dosis wetenschappelijke kennis nodig. We combineren dus aandacht voor zorg met aandacht voor wetenschap.

pogo word cloud

Busleyden Atheneum maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. We delen de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! Tot in onze diepste kern.

Op elke campus van het Busleyden Atheneum werken sterke leerlingenbegeleiders. Die waken over het algemeen welzijn van onze leerlingen. In samenwerking met het CLB.

Onze leerlingenbegeleiders zijn tegelijk hulpcentrum en rots in de branding. Ze staan klaar om alle leerlingen gelijke kansen te geven. Iedereen bezit immers talent. Maar niet iedereen bevindt zich in een situatie om dat talent maximaal te ontwikkelen. Dat leidt tot een sterke individuele begeleiding van leerlingen die daarom vragen maar ook tot duidelijke afspraken voor iedereen.

vier

Busleyden Atheneum vertrekt vanuit de vier kernopdrachten van onderwijs om haar algemeen geldende principes en waarden, die elk van de campussen onderschrijft, voorop te stellen. Die vier kernopdrachten zijn: talentenportfolio, leervermogen, kwalificatie, betrokkenheid.

Iedereen baas? Dat gaat wat ver. Maar Busleyden Atheneum heeft wel een cultuur waarin overleg heel belangrijk is. Naast de verplichte schoolraden hebben we ook leerlingenraden, ouderraden, lerarenraden en heel wat gespecialiseerde werkgroepen.

STERK (muur)

In onze school doen wij aan 'attitude-evaluatie'. Dat doen we om onze leerlingen nog beter voor te bereiden op een job in de paramedische of sociale sector. Een zorgkundige moet immers niet alleen veel kennen en kunnen. Hij moet ook heel wat zijn: stipt, teamgericht, empathisch, respectvol & krachtig. STERK dus.

In Campus Botaniek leer je de vaardigheden en attitudes aan die je moet hebben als verzorgende. Maar er wordt ook goed gezorgd voor de leerlingen. Je kan als je een probleem hebt altijd terecht bij een leer- kracht of leerlingenbegeleidster. Je mag hier jezelf zijn.Lisa, 6de leerjaar Verzorging
patat logo

De patat is de schoolkrant van Campus Botaniek.

Meestal braaf, soms stout en (bijna) elke dag weer nieuw(s) voor leerlingen, ouders en personeel.

BA_infoavond
de vriendenkring van campus botaniek

De Vriendenkring van Campus Botaniek organiseert heel wat ondersteunende activiteiten. En daar waar nodig draagt de Vriendenkring financieel een flink steentje bij. Deze vzw zorgt er dus mee voor dat al onze leerlingen thuis zijn in een toffe, warme, sfeervolle en goed uitgeruste school.

Mijn beste herinneringen aan Campus Botaniek zijn de praktijklessen van voeding en verzorging. Ik vond dat echt heel plezant, die praktijk. Daar leerde je enorm veel van. Nu werk ik voltijds bij dementerende bejaarden in een rustoord. Ik heb daar tijdens mijn studie ook twee keer stage gelopen, aangevuld met weekendwerk en vakantiewerk. Eigenlijk ben ik dankzij mijn stage hier terechtgekomen. Goed hé?Ellen Peersmans, oud-leerling
ouderraad

Als ouder kan je op een positieve manier mee nadenken over het schoolbeleid. Bijvoorbeeld in onze ouderraad.

aed op school