BuSO Opleidingsvorm 3 | beroepsonderwijs

ov3

In opleidingsvorm 3 (OV3) geven we de leerlingen een sociale vorming en een beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu.

We organiseren deze beroepsopleidingen:

  • auto-hulpmechanicien
  • metselaar
  • schilder-decorateur 
  • grootkeukenmedewerker
  • logistiek assistent in zorginstellingen en ziekenhuizen

Wij zijn gespecialiseerd in opleidingen OV3 voor

  • kinderen met een lichte mentale handicap en kinderen met leerstoornissen (type basisaanbod). 
  • kinderen met een lichte mentale handicap (type 1).
  • kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen (type 3).
Mag je zomaar starten in het BuSO?

Het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) richt zich tot jongeren van 13 tot 21 jaar met een handicap of met leer- of opvoedingsmoeilijkheden.

Om in het BuSO te kunnen inschrijven, heb je een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. Enkel de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) mogen een inschrijvingsverslag opstellen.

Uit dat verslag moet blijken dat redelijke aanpassingen niet voldoende zijn om je kind de gewone leerdoelen te laten halen in een gewone school.

Wil je meer weten over deze opleiding?

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!

ov3-schilder
ov3-keuken
ov3-logistiek
Hier vind je deze opleiding

Campus de Beemden

schoolbus Campus De Beemden
Toch niet wat je zoekt?