BRUG7

BRUG7 is de brugklas tussen het BSO en het hoger onderwijs.

BRUG7 is er voor leerlingen die geslaagd zijn in 6 BSO (of in een specialisatiejaar BSO) en die via een schakeljaar hun kansen willen vergroten om een professionele bachelor te behalen.

BRUG7 - opleidingsfilm

 

BRUG7 is een 7e jaar beroepssecundair onderwijs zonder specialisatie (!).

Je volgt BRUG7 als je uit het BSO komt en je wil graag een opleiding in het hoger onderwijs volgen. In BRUG7 ga je immers je praktische aanpak uit het BSO aanvullen met een theoretische benadering. Dat is nodig om hoger onderwijs te kunnen volgen.

In BRUG7 willen we je kennis van o.a. Nederlands, Frans, Engels, wiskunde en wetenschappen tot op het niveau van het TSO brengen. Je leert grote hoeveelheden leerstof verwerken en examens afleggen. Het werkritme ligt in BRUG7 dan ook een stuk hoger dan in een 7e specialisatiejaar BSO. Zo verhoog je sterk je kansen om te slagen voor een professionele bachelor. Bovendien kan je via BRUG7 ook je diploma secundair onderwijs behalen.

 

wordcloud BRUG7

Als je geslaagd bent in een 6e jaar BSO (of een specialisatiejaat 7 BSO) mag je starten in BRUG7. Maar je moet wel er wel hélemaal voor gaan! Je gaat immers een pak meer theorie moeten verwerken dan wat je gewoon was in het BSO. De hoofdbrok van de opleiding in BRUG7 bestaat uit talen, wiskunde en wetenschappen. Als je geen uitgesproken interesse hebt voor die domeinen, kan je er beter niet aan beginnen.

 

LESSENTABEL
Campus Botaniek | BRUG7
BRUG7
Nederlands
5
Frans
3
Engels
3
Wiskunde
5
Natuurwetenschappen
6
Toegepaste economie
2
Maatschappelijke vorming
4
Godsdienst of zedenleer
2
Lichamelijke opvoeding
2

Meer over BRUG7 bij ONDERWIJSKIEZER.

Campus Botaniek