Auti-Klassen

Busleyden Atheneum is op 1 september 2018 gestart met middelbaar onderwijs voor kinderen met autisme. Op 1 september 2019 breiden we verder uit met auti-klassen 2A & 2B. Zo wil Busleyden Atheneum kinderen met autisme (ASS) alle kansen geven om hun talenten te ontwikkelen zodat ze makkelijker hun plaats kunnen innemen in onze samenleving.

inschrijven

AUTI-KLAS 1A, 1B, 2A & 2B

VANAF 14 MEI

in Campus Pitzemburg

✒︎

MEEBRENGEN

identiteitskaart van de leerling

attest afgeleverd door CLB 

 

1B & 2B | Campus De Beemden
Campus De Beemden is onze campus voor buitengewoon onderwijs. Hier richten we onze 1e graad B  in op maat van kinderen met ASS. Lees verder...

1A & 2A | Campus Pitzemburg
Bij Campus Pitzemburg kies je voor Latijn, wetenschappen, sport en sociale vorming. Campus Pitzemburg heeft goede internationale contacten. Hier hebben we 1A & 2A voor kinderen met ASS.  Lees verder...

 

nieuw: autiklas 2 B
nieuw autiklas 2 a
EEN PLEK VOOR ELK TALENT

De auti-klassen van Busleyden Atheneum richten zich op kinderen met een diagnose ASS, die in het bezit zijn van een attest OV4 – Type 9.

De auti-klassen vind je op de campussen Pitzemburg en De Beemden. Samen met de ouders, de zorgcoördinator van de basisschool en eventueel externe begeleiders kiezen we de campus die het best aansluit bij de noden en talenten van de leerling.

Op 1 september 2019 start bij Campus Pitzemburg de auti-klas leerjaar 2A. Bij Campus De Beemden start dan de auti-klas leerjaar 2B.

STAPSGEWIJZE UITBOUW

We bouwen onze autismevriendelijke en autismedeskundige middelbare schoolomgeving stapsgewijs uit.

Op 1 september 2018 zijn het eerste leerjaar A-stroom (in Campus Pitzemburg) en het eerste leerjaar B-stroom (in Campus De Beemden) gestart. Vanaf 1 september 2019 komen de tweede leerjaren erbij.

In 2020 start het derde leerjaar en in 2021 het vierde.  In deze tweede graad werken we met gedeeltelijke inclusie voor de specifieke vakken.

Vanaf de 3de graad streven we naar volledige inclusie, ondersteund door het ondersteuningsteam en de vertrouwenspersonen.

Zo bouwen we een volledig aanbod secundair onderwijs uit, passend bij kinderen met autisme.

NET EVEN ANDERS

De leerlingen volgen het gewone leerprogramma van het secundair onderwijs. Docenten en begeleiders met affiniteit met ASS zijn aanwezig en zullen zich hierin steeds verder professionaliseren.

De lessen gaan door in een vast, prikkelarm leslokaal. De schooldagen bevatten een duidelijke dag- en lesstructuur. Pauzes en speeltijden verlopen in alle rust. De leerstof wordt aangeboden volgens de leerstijl en onderwijsbehoefte van het kind.

MAG IK STARTEN IN DE AUTI-KLAS?

Onze auti-klassen behoren tot BuSO Opleidingsvorm 4 - Type 9. Voor inschrijving moet de leerling in het bezit zijn van een Verslag (M-Decreet) van het CLB voor deze opleidingsvorm. Als je dit attest nog niet kan voorleggen, volstaat een schriftelijke verklaring van het CLB dat je het attest gaat krijgen.

MEER WETEN?

Chris Gysemans
T: 015 202 113
E: chris.gysemans@bapitzemburg.be

Campus de Beemden

Campus Pitzemburg

schooltoelage aanvragen