Alles over Campus Caputsteen

campus caputsteen

Op Campus Caputsteen draait alles rond creëren

Hier kan je methodeonderwijs volgen maar ook echte kunstrichtingen, zoals beeldende en architecturale kunsten. Binnen ons methodeonderwijs heb je keuze uit een ruim aanbod van aso-richtingen zoals Latijn, (sport)wetenschappen, humane wetenschappen en economie. Campus Caputsteen is een school voor kunst, wetenschap en cultuur.

De leerstof bieden we zoveel mogelijk via projecten en innovatieve werkvormen aan. Out-of-the-box denken, teamspirit en creativiteit staan daarbij centraal. Campus Caputsteen spoort leerlingen aan om (begeleid zelfstandig) op ontdekking te gaan in de wereld van wetenschap, taal en kunst. We dagen je uit om met een open, creatieve blik te kijken naar de wereld. Zo kan je je eigen talenten en competenties ontdekken.

roots & shootsroots & shoots

schoolreglement
c_
Wat onze campus uniek maakt, is niet in één woord te benoemen. We genieten van heel creatieve en leerzame lessen. Je gaat bijna nooit met tegenzin naar de les. De leuke sfeer tussen de leerkrachten en leerlingen, maar ook tussen de leerlingen onderling, draagt daar zeker toe bij.Marie, 3de leerjaar Freinet Latijn
pogo word cloud

Busleyden Atheneum maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. We delen de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! Tot in onze diepste kern.

Op elke campus van het Busleyden Atheneum werken sterke leerlingenbegeleiders. Die waken over het algemeen welzijn van onze leerlingen. In samenwerking met het CLB.

Iedereen baas? Dat gaat wat ver. Maar Busleyden Atheneum heeft wel een cultuur waarin overleg heel belangrijk is. Naast de verplichte schoolraden hebben we ook leerlingenraden, ouderraden, lerarenraden en heel wat gespecialiseerde werkgroepen.

vier

Busleyden Atheneum vertrekt vanuit de vier kernopdrachten van onderwijs om haar algemeen geldende principes en waarden, die elk van de campussen onderschrijft, voorop te stellen. Die vier kernopdrachten zijn: talentenportfolio, leervermogen, kwalificatie, betrokkenheid.

Op Campus Caputsteen bieden we een aantal studierichtingen aan in methodeonderwijs. Hierdoor krijgen leerlingen uit bijvoorbeeld Freinetscholen de mogelijkheid om ook in het secundair onderwijs te kiezen voor methodeonderwijs. Ook leerlingen uit het reguliere basisonderwijs of met een traditioneler vooropleiding kunnen in het methodeonderwijs van Busleyden Atheneum terecht.

caputsteen_einsteincaputsteen_einstein

zine
c_
Op onze campus leer je out-of-the-box denken. En dat is een troef. Kunst stimuleert de fantasie. Kunst stelt vragen. Kunst laat jongeren zoeken naar nieuwe mogelijkheden en invalshoeken.anoniem
c_
c_
c_
c_
c_
c_
c_
c_