5 & 6 Organisatie-assistent in de zorg (BSO)

3e graad & 7e jaar OA in de zorg - opleidingsfilm
oh

De logistiek medewerker neemt niet deel aan de directe zorgverlening maar speelt een belangrijke rol in het verhogen van de levenskwaliteit van de zorgvrager. Het "huishoudelijk" aspect krijgt de nadruk maar je stelt wel altijd de zorgvrager centraal!

Doe je Organisatie-assistent in de zorg, dan krijg je inzicht in de principes van de voedselhygiëne en kan je die ook toepassen bij voedselbehandeling.  Je neemt verantwoordelijkheid met voldoende zelfdiscipline en streeft naar voldoende veiligheid in woon- en leefomgeving. Je kan eerste hulp verlenen in arbeidssituaties en in eigen leefomgeving.

Wij leren je de nodige vaardigheden en achtergrondkennis aan. Om ervaring op te doen loop je stage. Gedurende elke stageperiode (4 in totaal) kan je 2 weken ervaring opdoen in het werkveld. De stages worden zo breed mogelijk georganiseerd. Een magazijn, een winkelpand, de grootkeuken maar ook bijvoorbeeld bejaardenopvang en kinderopvang.

En uiteraard kan je genieten van de toffe sfeer en de uitstekende begeleiding van onze campus.

Jij leert ...

Je leert beroepshoudingen en sociale vaardigheden zoals beleefdheid, assertiviteit, stiptheid, beroepsgeheim, teamwerk, zelfkennis, allerlei soorten gesprekken voeren, luisteren ...

Je leert hygiënisch omgaan met voedsel, eenvoudige gerechten bereiden, ze verzorgd presenteren, opdienen, rondbrengen, afruimen, mensen helpen bij het eten ... Zo kan je een ondersteunende rol spelen bij het maaltijdgebeuren in grootkeukens, bejaardentehuizen, ziekenhuizen ...

Verder leer je bedden verschonen en opdekken, eerste hulp bij ongevallen, telefoon aannemen en doorverbinden, medisch materiaal, post, linnen,...rondbrengen enz. Ook het schoonmaken van meubilair en textiel met aangepaste producten staat op het programma. Zo kan je het verplegende en verzorgende personeel helpen.

Je leert heel wat vaardigheden met betrekking tot het opslaan van voedingswaren in een magazijn: de bewaringsomstandigheden controleren naar temperatuur, vochtigheidsgraad..., de bestellingen aannemen en controleren naar vervaldata, etiket..., correct stapelen, opruimen en schoonmaken...Met deze vaardigheden kan je ook terecht in winkels in de voedingssector.

Jouw profiel

Beschik je over voldoende sociale intelligentie? Ben je bereid te werken aan sociale vaardigheden? Handen uit de mouwen? Dan ben jij geknipt voor deze richting!

Jouw opleiding vooraf

Om te starten in 5 Organisatie-assistent in de zorg is geen bijzondere vooropleiding vereist.

Mag jij starten? Wil je meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden bij onderwijs.vlaanderen.

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!

 

Als logistiek assistent(e) heb je een ondersteunende functie op uitvoerend niveau. Bijvoorbeeld in het verpleegkundig departement van een ziekenhuis. Je verleent logistieke steun aan de andere hulpverleners door een aantal ondersteunende activiteiten uit te voeren waarvoor geen kwalificatie als verpleegkundige of verzorgende vereist is. Het betreft vooral huishoudelijke taken, hotelactiviteiten, ondersteunende administratieve taken, intern transport van patiënten en onderhoud van materiaal. Je neemt niet deel aan de directe zorgverlening aan de patiënt.

De lessentabel

OA = Organisatie-assistent in de zorg

Basisvorming
5 & 6 OA
Godsdienst of zedenleer
2
Frans
2
Lichamelijke opvoeding
2
Project algemene vakken
6
De vakken specifiek voor deze studierichting
5 & 6 OA
Toegepaste informatica
2
opvoedkunde (sociale vaardigheden
2
Huishoudkunde
6
Hygiëne,veiligheid, EHBO, ergonomie
2
Logistieke dienst
1
Participatie in de arbeidswereld
1
Voedingsdienst
2
Praktijk Huishoudkunde
6
Logistieke dienst
2
Voedingsdienst
2
Onderhoudsdienst
2
Stage huishoudkunde
8
Deze richting vind je in

Campus Botaniek