3e jaar Zorg & Welzijn (A)

Zorg_en_welzijn.png

 

Zorg & Welzijn is een beroepsopleiding voor leerlingen die vooral geïnteresseerd zijn in het omgaan met en zorgen voor mensen.

Het is een studierichting met arbeidsmarktfinaliteit (welke finaliteiten zijn er?) uit het studiedomein Maatschappij & Welzijn. We bereiden je dus voor op een toekomstige job in de zorgsector want je krijgt veel praktijk. Via BRUG7, ons brugjaar, kan je je later nog bijscholen om te gaan verder studeren.

 

 

Wil je liever minder praktijk en meer theorie? Dan hebben we de studierichting Maatschappij & Welzijn (DA) voor jou.
Of wil je geen praktijklessen en véél meer theorie? Dan hebben we de studierichting Maatschappij- & Welzijnswetenschappen (D) voor jou.

 

 


wordcloud

 

 

fact sheet

 

Als je kiest voor deze studierichting, ben je een geboren helper. Je wil graag leren hoe je omgaat met kinderen en volwassenen en over hoe je voor hen zorgt. Gezond leven vind je heel belangrijk. Je wil weten wat kinderen en volwassenen nodig hebben en je bent geïnteresseerd in de levensloopfasen van de mens. Je wil zorg dragen voor de woon- en leefomgeving, wasgoed, kledij en voeding. Je wil sociale en communicatieve vaardigheden leren om kinderen en volwassenen te ondersteunen, te verzorgen en te begeleiden. Je wil (ped)agogische vaardigheden leren om te helpen bij vrijetijdsactiviteiten van kinderen en volwassenen.

 


 

Je gaat leren over hoe je een werkplek inricht en over hoe je zorg draagt voor mensen én de omgeving waarin ze leven. In deze studierichting ga je dat vooral zélf doen, volgens de regels van de kunst. Je leert wassen, strijken, poetsen, koken. Maar je leert ook EHBO, hoe je het gedrag van mensen observeert en rapporteert, hoe je kinderen en volwassenen verzorgt. Je houdt hierbij rekening met alle regels van de gezondheid, hygiëne en veiligheid.

 


 

Na het 4e jaar volg je bijvoorbeeld Verzorging of Assistentie in Wonen, Zorg & Welzijn.
Na het 6e jaar ga je werken in de zorgsector. Je kan ook nog een specialisatiejaar volgen of je voorbereiden op hoger onderwijs via BRUG7.

 

LESSENTABEL
Campus Botaniek | 2e graad Zorg & Welzijn (A)
3 Z&W 4 Z&W (vanaf 2022)
Nederlands
2 2
Frans
2 2
Engels
1 1
Project Algemene Vakken (PAV)
6 6
Deze cluster bevat wiskunde, natuurwetenschappen en technologie (met o.a. computationeel denken), onderdelen van Nederlands, historisch bewustzijn, burgerschap, ruimtelijk bewustzijn, financiële & economische competenties.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Godsdienst of zedenleer
2 2
Artistieke vorming
2 2
Dit vak gaat over cultureel bewustzijn en culturele expressie met de focus op creëren.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Lichamelijke opvoeding
2 2
Maatschappij en welzijn
17 17
Gezondheid, zorg en welzijn
2
Indirecte zorg en voeding
9
(Ped)agogisch handelen
6

Campus Botaniek