3e jaar Maatschappij- & Welzijnswetenschappen (D)

Maatschappij_en_welzijnswetenschappen

 

Maatschappij- & Welzijnswetenschappen is een technische opleiding voor leerlingen die vooral geïnteresseerd zijn in het omgaan met en zorgen voor mensen.

Het is een studierichting met doorstroomfinaliteit (welke finaliteiten zijn er?) uit het studiedomein Maatschappij & Welzijn. Na het 6e jaar ga je verder studeren want wij bereiden je voor op een opleiding tot professionele bachelor (aan de hogeschool) en op een academische opleiding (aan de universiteit). Deze opleiding is daarom erg theoretisch gericht. Leerlingen leren er vooral abstracte en theoretische leerinhouden verwerken. De basisvorming is vergelijkbaar met die in ASO-richtingen.

 

 

Wil je liever meer praktijk en minder theorie? Dan hebben we de studierichting Maatschappij & Welzijn (DA) voor jou.
Of wil je nóg meer praktijk en véél minder theorie? Dan hebben we de studierichting Zorg & Welzijn (A) voor jou.

 

 

wordcloud

 

 

fact sheet

 

Als je kiest voor deze studierichting, ben je nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en de samenleving in tijd en ruimte. Je bent geïnteresseerd in je eigen gedrag en dat van anderen. Je bent bereid je eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen. Je verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement en je wil nadenken over essentiële levensvragen. Verder ga je kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen en ben je erg geboeid door de actualiteit.

 


 

Je krijgt extra filosofie, gedragswetenschappen en sociale wetenschappen bovenop een brede algemene vorming. Met wat je leert ga je concrete situaties analyseren: hoe gedragen mensen zich in een bepaalde situatie, wat denken ze, hoe gaan ze met elkaar om?

 


 

Na het 4e jaar volg je bijvoorbeeld Welzijnswetenschappen.
Na het 6e jaar volg je een opleiding in sociale gezondheidswetenschappen,  gezondheidszorg, psychologie en pedagogische wetenschappen, sportwetenschappen, onderwijs.

 

LESSENTABEL
Campus Botaniek | 2e graad Maatschappij- & Welzijnswetenschappen (D)
3 M&WW 4 M&WW (vanaf 2022)
Nederlands
4 4
Frans
3 3
Engels
3 3
Wiskunde
4 4
Informatica
1 1
Natuurwetenschappen
3 3
Fysica
1
Chemie
1
Biologie
1
Aardrijkskunde
1 1
Burgerschap
1 -
Economie
- 1
Geschiedenis
2 2
Godsdienst of zedenleer
2 2
Artistieke vorming
1 1
Lichamelijke opvoeding
2 2
Filosofie
1 1
Gedrags- en sociale wetenschappen
4 4

Campus Botaniek