3e jaar Maatschappij & Welzijn (DA)

Maatschappij_en_welzijn

 

Maatschappij & Welzijn is een technische opleiding voor leerlingen die vooral geïnteresseerd zijn in het omgaan met en zorgen voor mensen.

Het is een studierichting met dubbele finaliteit (welke finaliteiten zijn er?) uit het studiedomein Maatschappij & Welzijn. In deze opleiding bereiden we je voor op een  toekomstige job en op een opleiding tot professionele bachelor. Deze opleiding is minder abstract-theoretisch dan een doorstroomrichting. De klemtoon ligt meer op de toepassing van wetenschappelijke inzichten, zoals bijvoorbeeld toegepaste psychologie.

 

 

Wil je liever nóg meer praktijk en veel minder theorie? Dan hebben we de studierichting Zorg & Welzijn (A) voor jou.
Of wil je liever geen praktijklessen en méér theorie? Dan hebben we de studierichting Maatschappij- & Welzijnswetenschappen (D) voor jou.

 

 

wordcloud

 

 

fact sheet

 

Als je kiest voor deze studierichting, ben je gefascineerd door de gezondheid en het gedrag van mensen en door de invloed van opvoeding. Je wil leren over de levensloopfasen van mensen en je wil het theoretisch kader achter behoeften van kinderen en volwassenen kennen. Verder wil je inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gezondheidsondersteunende activiteiten en van gevarieerde vrije tijd. Je wil het theoretisch kader achter het uitvoeren van huishoudelijke en logistieke taken kennen. Je bent bereid om je te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden die je nodig hebt om kinderen en volwassenen te ondersteunen, verzorgen en begeleiden.

 


 

Je gaat leren over toegepaste psychologie, ontwikkelingsspychologie en toegepaste biologie, EHBO. Die kennis ga je toepassen in handelingen die belangrijk zijn bij het omgaan met kinderen en volwassenen en zorgen voor hen. Je leert dus systematisch en met kennis van zaken werken als het gaat over gezondheid, vrije tijd, logistiek en huishoudelijke taken.

 


 

Na het 4e jaar volg je bijvoorbeeld Gezondheidszorg of Opvoeding & Begeleiding.
Na het 6e jaar ga je werken of volg je een opleiding in gezondheidszorg, pedagogische wetenschappen, sociale wetenschappen, onderwijs.
 

 

LESSENTABEL
Campus Botaniek | 2e graad Maatschappij & Welzijn (DA)
3 M&W 4 M&W (vanaf 2022)
Nederlands
4 4
Frans
2 2
Engels
2 2
Wiskunde
3 3
Informatica
1 1
Natuurwetenschappen
2 2
Aardrijkskunde
1 1
Burgerschap
1 -
Economie
- 1
Geschiedenis
1 1
Godsdienst of zedenleer
2 2
Artistieke vorming
1 1
Lichamelijke opvoeding
2 2
Maatschappij en welzijn
12 12
Gezondheid, zorg en welzijn
3
Indirecte zorg en voeding
4
(Ped)agogisch handelen
4
Fysiologie en anatomie van de mens
1

Campus Botaniek