3e jaar Biotechnologische STEM-wetenschappen (D)

Biotechnische_wetenschappen

 

Biotechnologische STEM-wetenschappen is een technische opleiding voor leerlingen die vooral geïnteresseerd zijn in wetenschap en techniek.

Het is een studierichting met doorstroomfinaliteit (welke finaliteiten zijn er?) uit het studiedomein STEM. Na het 6e jaar ga je verder studeren want wij bereiden je voor op een opleiding tot professionele bachelor (aan de hogeschool) en op een academische opleiding (aan de universiteit). Deze opleiding is daarom erg theoretisch gericht. Leerlingen leren er vooral abstracte en theoretische leerinhouden verwerken. De basisvorming is vergelijkbaar met die in ASO-richtingen.

 

 

Wil je liever meer praktijk en minder theorie? Dan hebben we de studierichting Biotechnieken (DA) voor jou.

 

 

wordcloud 2e graad Biotechnologische STEM-wetenschappen

 

 

fact sheet

 

Als je kiest voor deze studierichting, ben je theoretisch wetenschappelijk sterk. Je hebt veel interesse in biologie en chemie en hun toepassingen binnen natuur en milieu, land- en tuinbouw, de medische sector en de recyclage. Wat je leert, wil je transfereren naar die toepassingen. Bovendien wil je graag technische (labo)vaardigheden inoefenen.

 


 

Je krijgt extra biologie, chemie en fysica bovenop een brede algemene vorming. Hierbij ga je eerst vaak zélf op ontdekking. Je leert veel over actuele ecologische en biotechnologische thema’s. Alle wetenschappelijke en technologische inzichten die je verwerft, ga je daarna gebruiken in het STEM-labo.

 


 

Na het 4e jaar volg je bijvoorbeeld Biotechnologische & Chemische Wetenschappen.
Na het 6e jaar volg je een opleiding in biotechniek, farmaceutische wetenschappen, industriële wetenschappen, technologie, wetenschappen, biomedische wetenschappen & biotechniek, industriële wetenschappen, gezondheidszorg, onderwijs.

 

LESSENTABEL
Campus Botaniek | 2e graad Biotechnologische STEM-wetenschappen (D)
3 BioTW 4 BioTW (vanaf 2022)
Nederlands
4 4
Frans
4 4
Engels
3 3
Wiskunde
4 4
Informatica
1 1
Chemie
2 2
Fysica
3 3
Biologie
2 2
STEM
1 1
STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Aardrijkskunde
1 1
Burgerschap
1 -
Economie
- 1
Geschiedenis
2 2
Godsdienst of zedenleer
2 2
Artistieke vorming
1 1
Lichamelijke opvoeding
2 2

Campus Botaniek