3 & 4 Latijn

cCaput-latijn_.jpg

Waarom Latijn studeren? Is dit noodzakelijk om later aan de universitair de studies dokter of apotheker te kunnen aanvatten? De kennis van de taal zélf is niet meer noodzakelijk. Maar met Latijn leer je een pakket van vier uur per week studeren. Het vak Latijn leert je werken. Bovendien is het vak nog steeds een middel om een logisch inzicht te verschaffen in talen, maar ook in wiskunde en wetenschappelijke vakken.

Jouw profiel

Je studeert graag? Je wil je toeleggen op een oude dode taal die de basis vormt voor onder meer de Romaanse talen? Latijn is zeker iets voor jou. Het geeft je een goede basis in logisch redeneren, je krijgt een brok cultuur mee en het zet je aan tot studeren omdat je geen voorkennis hebt.

Jouw opleiding vooraf

Latijn in de eerste graad succesvol afgerond hebben is een vereiste om te starten in de tweede graad Latijn.

Mag jij starten? Wil je meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!

Hier vind je deze opleiding

Campus Caputsteen

Campus Caputsteen

In de tweede graad wordt tijdens de lessen Latijn verschillende literaire genres en auteurs behandeld met de nodige aandacht voor taal en stijl en met kritische zin.

De auteurs worden gesitueerd in de tijd en maatschappij en de teksten worden, voor zover mogelijk, gelinkt aan de eigen tijd en aan de leefwereld van de leerlingen.

Het vocabularium wordt bestudeerd in functie van de gelezen teksten en met veel aandacht voor stamverwantschap met moderne vreemde talen. Zo verwerven de leerlingen een uitgebreide woordenschat en inzicht in taal.

Door allerhande oefeningen  bij de gelezen teksten houden de leerlingen hun kennis van de grammatica uit de eerste graad paraat.

Er wordt gefocust op competentieontwikkeling door kleine onderzoeksopdrachten onder begeleiding, presentaties over geschiedenis, kunst en cultuur en oefeningen in historische kritiek. Deze zorgen voor verdieping van de leerstof en bereiden de leerlingen voor op hun onderzoekscompetentie van de derde graad.

Binnen de vier lesuren Seminarie vrije ruimte wordt je eveneens uitgedaagd om je ICT-, communicatieve en organisatorische competenties verder te ontwikkelen. Je ondernemerschap kan je er verder ontplooien.

Campus Pitzemburg

Campus Pitzemburg

Latijn is een ASO-richting met net als in de eerste graad 4 uur Latijn in het urenpakket. Je kan zelf de keuze maken om vijf uur wiskunde of vier uur wiskunde te kiezen. Neem je het zware pakket wiskunde dan zal je ook meer wetenschappen hebben. Neem je het minimumpakket wiskunde, dan zal de nadruk meer op talen komen te liggen.

Toch niet wat je zoekt?