3 & 4 Economie

cCaput-economie_.jpg

Waarom economie studeren? Economie is de motor van onze maatschappij. Het zorgt voor tewerkstelling. Ondernemerschap gekoppeld aan creativiteit heeft onze samenleving nodig. De bedrijfswereld staat te springen om zulke opgeleide mensen in te lijven. Wie weet waag je wel je kans op zelfstandige basis? 

Campus Zandpoort

Economie is een ASO-richting waar de nadruk minder op wetenschappen en wiskunde ligt. Extra uren Frans, Engels en Duits in het vierde jaar maken samen met 4 uur economie het belangrijkste verschil met de richtingen Latijn en wetenschappen. In het vak economie worden 2 grote blokken onderscheiden. Aan de ene kant wordt economie theoretisch bekeken, aan de andere kant krijg je praktijk in de vorm van boekhouden. Drie lesuren mag je zelf invullen op basis van een talent dat je verder wil ontwikkelen. Ben je goed in talen dan kan je een extra seminarie talen volgen. Misschien is sport je beter op het lijf geschreven? Seminarie sport biedt je een brede waaier aan sporten aan en laat je kennis maken met minder bekende sporten. Voor elk wat wils. Is evenwel de computerwereld iets voor jou? Programmeer je graag of bouw je graag websites? Dan is het seminarie ICT en multimedia je op het lijf geschreven.

Campus Caputsteen

Economie is een ASO-richting waar wordt gestreefd naar competentieontwikkeling. Zo wordt er naast het verwerven van economische kennis (begrippen, theorieën, actualiteit, ...) ook veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van vaardigheden (gebruik van ICT, tekenen en aflezen van grafieken, interpreteren van tabellen, boekhouden, budgetteren, ...) en vakgebonden attitudes (interesse, inzet, nauwkeurigheid, zelfstandig en groepswerk, ...). in de deelvakken boekhouding en handelseconomie kan je enerzijds je rekenvaardigheid en je voorliefde voor cijfertjes kwijt en anderzijds je verdiepen in de economische processen en verbanden die invloed hebben op het economische leven (gezinnen, bedrijven, overheden). Ook de geschiedkundige en actuele kennis van de economie komt aan bod.

Binnen de vier lesuren Seminarie vrije ruimte wordt je eveneens uitgedaagd om je ICT-, communicatieve en organisatorische competenties verder te ontwikkelen. Je ondernemerschap kan je er verder ontplooien.

Jouw profiel

Je houdt van ondernemen? Je houdt van praktische toepassingen? Economie zou wel eens de geknipte richting kunnen zijn voor jou. 

Jouw opleiding vooraf

Eender welke optie die je hebt genoten in de eerste graad heeft je goed voorbereid op de richting economie.

Mag jij starten? Wil je meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!

Hier vind je deze opleiding

Campus Caputsteen

Campus Zandpoort

Toch niet wat je zoekt?