3 & 4 Beeldende en Architecturale Kunsten

cCaput-3-4-KBA_.jpg

Je wordt ondergedompeld in een creatief bad van de beeldende kunsten. Volgende kunstvakken komen aanbod: waarnemingstekenen, beeldende vorming, architecturale vorming en kunstinitiatie.

Beeldende vorming: hier streeft men er naar om je persoonlijke beeldtaal te ontwikkelen en te verruimen en dit zowel twee- als driedimensionaal. Onderzoek, voorstudie en experiment zijn essentiële en steeds wederkerende elementen binnen de opdrachten. De pijlers zijn vorm, compositie, kleur, licht, ruimte, ... . Technieken zoals tekenen met pen en inkt of pastelkrijt, schilderen met acrylverf, een collage maken, ruimtelijk werken met klei of restmaterialen, druktechnieken zoals lino druk of stempeldruk komen aan bod.

Architecturale vorming: je leert de geometrische basisvormen en basisprincipes van het technisch tekenen kennen alsook ruimtelijk ontwerp, projectietekenen en maquettebouw.

Waarnemingstekenen: gericht leren kijken en analyseren vormen de basis voor dit vak. Vormen observeren en begrijpen, symmetrieassen kennen en weergeven, fouten eruit halen en stilaan de vorm gedetailleerd opbouwen vormen het proces. Volgende technieken worden aangeleerd: grijze tekenpotloden/grafietpotloden, houtskool, aquarelverf, gouache en acrylverf, Chinese inkt en oliepastels.

Kunstinitiatie: een verkenning van de verschillende kunstvormen (architectuur, schilderkunst, muziek, theater, grafiek, beeldhouwkunst, fotografie, ... . Verder ontdek je de beeldtaal. De geschiedenis van de verschillende kunststromingen en -stijlen en de kunstenaars, die er deel van uit maakten worden chronologisch besproken.

Via activerende werkvormen zoals zelfstandig en groepswerk, presentaties, opzoekwerk en museumbezoek beleef  je actief de beeldende en architecturale kunst.

Ook binnen de algemene vakken wordt er gefocust op je interesse voor kunst. Ze bieden je een voldoende algemene vorming voor je verdere vervolgstudies.

Jouw profiel

Ben je creatief en hou je van tekenen en experimenteren met materialen en technieken? Heb je gevoel voor kleurgebruik en compositie? Heb je interesse en sta je open voor kunst en cultuur? Wil je je eigen gevoelens beeldend delen met anderen? Dan is deze kunstrichting zeker iets voor jou.

Jouw opleiding vooraf

Eender welke optie die je hebt genoten in de eerste graad heeft je goed voorbereid op de richting Beeldende en architecturale kunsten. Een artistieke vooropleiding is niet vereist, al is het 2de leerjaar Artistieke vorming een eerste basis.

Je moet je ervan bewust zijn dat naast creativiteit en kritisch kijken ook inzet, volharding, concentratie en discipline, een georganiseerde werkmethode, kritisch denken, luisterbereidheid en communicatie onontbeerlijk zijn.

Mag jij starten? Wil je meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!

Hier vind je deze opleiding

Campus Caputsteen

Toch niet wat je zoekt?