1B & 2B | Campus Stassart (Cobe)

cobe
(COBE = CO-teaching in B)

 

Op 1 september 2019 startte de hervorming van het secundair onderwijs in het 1e jaar. Vanaf 1 september 2021 hebben we dus een NIEUW 3e JAAR. Géén aardverschuiving bij Busleyden Atheneum. De belangrijkste nieuwigheden passen wij al jarenlang toe. We maken wel graag van de hervorming gebruik om de speerpunten van ons pedagogisch project nog wat aan te scherpen. Zo versterken we de leerkansen van al onze leerlingen!

 

 

Campus Stassart is onze campus voor Mens & Welzijn. Je keuze sluit hier aan bij je interesse voor horeca, lifestyle en personenzorg.

 

1B stassart

In campus Stassart bieden we naast de algemene vakken in het eerste jaar afwisselende seminaries aan. Die sluiten naadloos aan bij de kern van onze campus: lifestyle, mens en welzijn. De leerlingen zijn deels regisseur van hun eigen traject. Zij bepalen mee welke seminaries ze kunnen volgen. Het ultieme doel: elke leerling moet op basis van zijn/haar interesses, mogelijkheden, passies en talenten kunnen doorstromen naar een afdeling waar voor hem/haar de meeste slaagkansen liggen. We bieden onderwijs op maat aan. Dat kan dankzij co-teaching, differentiatie-uren en het werken met niveaugroepen. De leerling staat centraal!

In het tweede jaar onderscheiden we twee talentdomeinen: ‘Maatschappij & Welzijn’ en ‘Voeding & Horeca’.  Steek je graag de handen uit de mouwen? Draag je graag zorg voor anderen? Ben je creatief en hou je van koken of mensen mooi maken? Dan ga je snel thuis voelen in de campus met als motto ‘al doende leren’!

 

LESSENTABEL
Campus STASSART | 1e graad B-stroom (Cobe)
1 Cobe 2 Cobe
Frans
2 2
Engels
  2
Techniek
4  
Godsdienst of zedenleer
2 2
Crea
2  
In de cluster Crea wisselen Plastische Opvoeding en Muzikale Opvoeding elkaar af.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Lichamelijke opvoeding
2 2
Project Algemene Vakken (PAV)
15 11
In Project Algemene Vakken brengen we onder meer Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde, Wetenschappen en Nederlands samen.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
ECO (economische, financiële en juridische competenties)
  1
Differentiatie = remediëring/verdieping (PAV)
  2
Seminaries
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Seminarie "Mens & Welzijn"
1  
In het seminarie "Mens & Welzijn" werk je onder meer aan actief burgerschap en sociale vaardigheden. Dit seminarie gaat over kritisch denken, over je mannetje staan in onze maatschappij, over rechten en plichten, over omgaan met anderen en opkomen voor jezelf.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Seminaries Les(s) Is More
4  
Alle leerlingen volgen de seminaries Les(s) Is More gedurende het schooljaar.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Basisopties
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
In het 2e jaar kies je 1 optie uit de onderstaande lijst.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Maatschappij & Welzijn (Haarzorg – Verzorging)
  10
Voeding & Horeca
  10

Campus Stassart

OPVOEDEN TOT ACTIEF BURGERSCHAP

Om voluit te kunnen deelnemen aan de samenleving, hebben jongeren heel wat kennis en vaardigheden nodig. Die overstijgen vaak de klassieke vakken. Daarom maken we in het lessenpakket van de eerste graad ook extra ruimte vrij voor boeiende lessen en projecten rond belangrijke maatschappelijke thema’s en actief burgerschap.

BA-burgertijd

Leren omgaan met diversiteit, geweldloze communicatie, mediawijsheid, mensenrechten... het komt allemaal aan bod in een leerlijn die loopt van het eerste tot het zesde jaar. Zo komen onze leerlingen nog sterker aan de start als ze de sprong naar het ‘echte leven’ maken.

Les(s) is More

BA heeft een uniek concept: LES(S) IS MORE. Dat zijn SEMINARIES waarin we het lesprogramma uitbreiden met extra activiteiten en praktijkervaring. Die gaan bijvoorbeeld over ICT & multimedia, gezondheid, ondernemen of kunst. Dat hangt af van de campus die je kiest, want die extra leerinhoud is een grote meerwaarde voor jouw interessegebied. Je les wordt dus more. 

les(s) is more

LESS IS MORE geeft je extra leerkansen, met leerinhoud die je nóg beter voorbereidt op vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Een leuke en boeiende manier om competenties te leren waarmee je in onze huidige, snel veranderende maatschappij je weg vindt.

TALENTEN ONTDEKKEN

Leerlingen leren beter als ze kunnen doen wat ze graag doen en goed kunnen. Dat is het fundament van het BA- verhaal: VOOR ELK TALENT EEN CAMPUS. In de vernieuwde eerste graad zetten we hier nog krachtiger op in. Via een brede waaier van modules zullen onze leerlingen nog gerichter hun talenten kunnen verkennen en ontdekken.

BA_mijntalent

We voorzien snuffelmomenten in studierichtingen van de eigen en andere campussen. Met een individueel talentportfolio brengen de leerlingen hun talenten en interesses doelgericht in kaart. Om vervolgens een bewuste studiekeuze te kunnen maken, binnen Busleyden Atheneum of daarbuiten.

BEGELEIDING OP MAAT

Niet elke leerling leert even snel. Sommige leerlingen hebben extra tijd en aandacht nodig om de leerdoelen van de basisvorming te behalen. Daarom bouwen we in de eerste graad extra lestijd in voor remediëring, naast de ondersteuning die de leerlingen al krijgen binnen de vakken. Elke leerling krijgt tijdens de uren remediëring de kans om tekorten voor bepaalde leerstofonderdelen weg te werken.

BA-opmijnmaat

Leerlingen die al verder staan in hun leerproces, bieden we dan weer extra uitdaging via verdiepende thema’s en oefeningen. Begeleiding op maat dus.