1B & 2B | Campus Botaniek

cCaput-1&2-graad_.jpg

 

Vanaf 1 september 2019 hebben we een NIEUW 1e JAAR want dan start de hervorming van het secundair onderwijs. Géén aardverschuiving bij Busleyden Atheneum. De belangrijkste nieuwigheden passen wij al jarenlang toe. We maken wel graag van de hervorming gebruik om de speerpunten van ons pedagogisch project nog wat aan te scherpen. Zo versterken we de leerkansen van al onze leerlingen!

 

Bij Campus Botaniek sluit je keuze aan bij je interesse voor mens en gezondheid. Campus Botaniek combineert zorg en wetenschap.

1B botaniek

Bij Campus Botaniek splitsen we Project Algemene Vakken (PAV) op in drie onderdelen: STEM, Mavo en Nederlands. We geloven dat onze leerlingen meer gebaat zijn met duidelijk afgebakende leerinhouden dan met verregaande integratie tot één vak. 

In het 1e jaar B voorzien we 1 lesuur remediëring Nederlands en 1 lesuur remediëring STEM maar die uren kunnen ook worden gebruikt om aan andere vakken te werken. Zo kunnen we goed inspelen op de sterktes en zwaktes van al onze leerlingen. Tijdens deze remediëringsuren werken de leerlingen in kleine groepen.

 

LESSENTABEL
Campus Botaniek | 1e graad B-stroom
NIEUWE 1B
▪ vanaf 2019 ▪
NIEUWE 2B
▪ vanaf 2020 ▪
Nederlands
5  
Frans
2  
Engels
2  
STEM
4  
STEM = Science, Technology, Engeneering & Mathematics. Tijdens deze lessen hebben we het over wiskunde, natuurwetenschappen, technologie, onze omgeving, duurzaamheid, economie & financiën.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Techniek
4  
Maatschappelijke vorming (MAVO)
4  
Deze lessen gaan over leren leren, over onze wereld vroeger en nu, over kritisch denken, over je mannetje staan in onze maatschappij, over rechten en plichten, over omgaan met anderen en opkomen voor jezelf.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Godsdienst of zedenleer
2  
Plastische opvoeding
1  
Muzikale opvoeding
1  
Lichamelijke opvoeding
2  
Remediëring & verdieping
2  
We spelen in op de behoeften van elke leerling afzonderlijk voor de vakken Nederlands en STEM.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Seminaries
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Seminarie "Verzorging, Voeding & Techniek"
3  

 

In de 3 lesuren seminarie "Verzorging, Voeding & Techniek" ligt bij Campus Botaniek de klemtoon op talenten verkennen en leren kiezen. Op basis van een talentportfolio voorzien we workshops en snuffelmomenten in diverse studierichtingen binnen en buiten onze campus. Daarnaast verkennen we met alle leerlingen verschillende thema's en modules rond verzorging, voeding en techniek.

Het seminarie "Verzorging, Voeding & Techniek" zorgt ervoor dat leerlingen een duidelijke studiekeuze kunnen maken in het tweede jaar. De volgende zaken komen ruim aan bod: initiatief nemen, ambitie, ondernemingszin, loopbaancompetenties, sociaal-relationele competenties, lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/gezondheid, zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid.

 

Campus Botaniek | OUDE 1e graad B-stroom
OUDE 1B OUDE 2B
▪ tot 2019 ▪
Godsdienst of zedenleer
  2
Frans
  2
Plastische opvoeding
  1
Muzikale opvoeding
  1
Project algemene vakken
  8
Lichamelijke opvoeding
  3
Techniek
  -
Lesuren die afhangen van je keuze
  18
2B | Verzorging - Voeding - Decoratie
Plastische en decoratieve technieken
2
Praktijk plastische en decoratieve technieken
7
Verzorgingstechnieken
1
Praktijk verzorgingstechnieken
3
Voeding
1
Praktijk voeding
4

Campus Botaniek

OPVOEDEN TOT ACTIEF BURGERSCHAP

Om voluit te kunnen deelnemen aan de samenleving, hebben jongeren heel wat kennis en vaardigheden nodig. Die overstijgen vaak de klassieke vakken. Daarom maken we in het lessenpakket van de eerste graad ook extra ruimte vrij voor boeiende lessen en projecten rond belangrijke maatschappelijke thema’s en actief burgerschap.

BA-burgertijd

Leren omgaan met diversiteit, geweldloze communicatie, mediawijsheid, mensenrechten... het komt allemaal aan bod in een leerlijn die loopt van het eerste tot het zesde jaar. Zo komen onze leerlingen nog sterker aan de start als ze de sprong naar het ‘echte leven’ maken.

Les(s) is More

BA heeft een uniek concept: LES(S) IS MORE. Dat zijn SEMINARIES waarin we het lesprogramma uitbreiden met extra activiteiten en praktijkervaring. Die gaan bijvoorbeeld over ICT & multimedia, gezondheid, ondernemen of kunst. Dat hangt af van de campus die je kiest, want die extra leerinhoud is een grote meerwaarde voor jouw interessegebied. Je les wordt dus more. 

les(s) is more

LESS IS MORE geeft je extra leerkansen, met leerinhoud die je nóg beter voorbereidt op vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Een leuke en boeiende manier om competenties te leren waarmee je in onze huidige, snel veranderende maatschappij je weg vindt.

TALENTEN ONTDEKKEN

Leerlingen leren beter als ze kunnen doen wat ze graag doen en goed kunnen. Dat is het fundament van het BA- verhaal: VOOR ELK TALENT EEN CAMPUS. In de vernieuwde eerste graad zetten we hier nog krachtiger op in. Via een brede waaier van modules zullen onze leerlingen nog gerichter hun talenten kunnen verkennen en ontdekken.

BA_mijntalent

We voorzien snuffelmomenten in studierichtingen van de eigen en andere campussen. Met een individueel talentportfolio brengen de leerlingen hun talenten en interesses doelgericht in kaart. Om vervolgens een bewuste studiekeuze te kunnen maken, binnen Busleyden Atheneum of daarbuiten.

BEGELEIDING OP MAAT

Niet elke leerling leert even snel. Sommige leerlingen hebben extra tijd en aandacht nodig om de leerdoelen van de basisvorming te behalen. Daarom bouwen we in de eerste graad extra lestijd in voor remediëring, naast de ondersteuning die de leerlingen al krijgen binnen de vakken. Elke leerling krijgt tijdens de uren remediëring de kans om tekorten voor bepaalde leerstofonderdelen weg te werken.

BA-opmijnmaat

Leerlingen die al verder staan in hun leerproces, bieden we dan weer extra uitdaging via verdiepende thema’s en oefeningen. Begeleiding op maat dus.

schooltoelage aanvragen