1A & 2A | Campus Stassart (Zina)

zina campus stassart

 

Op 1 september 2019 startte de hervorming van het secundair onderwijs in het 1e jaar. Vanaf 1 september 2021 hebben we dus een NIEUW 3e JAAR. Géén aardverschuiving bij Busleyden Atheneum. De belangrijkste nieuwigheden passen wij al jarenlang toe. We maken wel graag van de hervorming gebruik om de speerpunten van ons pedagogisch project nog wat aan te scherpen. Zo versterken we de leerkansen van al onze leerlingen!

 

Campus Stassart is onze campus voor Mens & Welzijn. Je keuze sluit hier aan bij je interesse voor horeca, lifestyle en personenzorg.

1A stassart

In campus Stassart bieden we in het eerste jaar afwisselende seminaries aan met focus op o.a. digitale vaardigheden, talentontwikkeling, leren leren en samen leren samenleven.

De algemene vakken worden zoveel mogelijk geclusterd om flexibeler op de leertijd te kunnen inspelen. Tijdens de differentiatie-uren bieden we verdieping en remediëring aan voor de vakken wiskunde en talen. We bieden onderwijs op maat aan. De leerling staat centraal!

De basisoptie ‘Maatschappij & Welzijn’  sluit naadloos aan bij waar onze campus voor staat: ‘Lifestyle, mens en welzijn’. Een boeiende mix van theorie en praktijk geeft de leerlingen inzicht in het “wat” en “waarom” van het welzijn van de mens in de maatschappij. In de lessen ligt de focus o.a. op een gezonde lifestyle, de eigen identiteit, de samenleving, voeding en sociale vaardigheden. Dankzij eenvoudige oefeningen scherpen de leerlingen hun onderzoekscompetenties aan en leren ze hun eigen mening formuleren. Deze basisoptie is de optie bij uitstek voor sociaalvoelende leerlingen en is een uitstekende voorbereiding voor sociale richtingen, richtingen in de schoonheidszorg en toerisme.

 

LESSENTABEL
Campus Stassart | 1e graad A-stroom (Zina)
1 Zina 2 Zina
Nederlands
5 5
Moderne Vreemde Talen (Frans & Engels)
5 5
In de lessen Moderne Vreemde Talen geeft 1 leerkracht Engels (2 uur) en Frans (3 uur). Dat geeft meer mogelijkheden voor een persoonlijk leertraject.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Wiskunde-Wetenschappen (WW)
6 5
In deze cluster geeft 1 leerkracht Wiskunde en Natuurwetenschappen. We geven deze vakken geïntegreerd.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Techniek
2 2
Aardrijkskunde
2 1
ECO (economische, financiële en juridische competenties)
  1
Geschiedenis
1 2
Godsdienst of zedenleer
2 2
Crea
2  
In het 1e jaar wisselen Plastische Opvoeding en Muzikale Opvoeding elkaar af tijdens de lessen Crea.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Lichamelijke opvoeding
2 2
Differentiatie = remediëring / verdieping (wiskunde – talen)
1 2
Hier gaan we aan de slag rond de specifieke leerbehoeften van elke leerling afzonderlijk.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Seminaries
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Seminarie "Mens & Welzijn"
2  
Het seminarie "Mens & Welzijn" bevat ondermeer een cursus "burgerschap", die gaat over kritisch denken, over je mannetje staan in onze maatschappij, over rechten en plichten, over omgaan met anderen en opkomen voor jezelf.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Wisselende seminaries
2  
Deze seminaries volgen elkaar op gedurende het schooljaar. Elk seminarie duurt enkele weken. Alle leerlingen volgen deze seminaries.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Basisoptie
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
In het 2e jaar kies je een basisoptie.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Maatschappij & Welzijn
  5

Campus Stassart

OPVOEDEN TOT ACTIEF BURGERSCHAP

Om voluit te kunnen deelnemen aan de samenleving, hebben jongeren heel wat kennis en vaardigheden nodig. Die overstijgen vaak de klassieke vakken. Daarom maken we in het lessenpakket van de eerste graad ook extra ruimte vrij voor boeiende lessen en projecten rond belangrijke maatschappelijke thema’s en actief burgerschap.

BA-burgertijd

Leren omgaan met diversiteit, geweldloze communicatie, mediawijsheid, mensenrechten... het komt allemaal aan bod in een leerlijn die loopt van het eerste tot het zesde jaar. Zo komen onze leerlingen nog sterker aan de start als ze de sprong naar het ‘echte leven’ maken.

Les(s) is More

BA heeft een uniek concept: LES(S) IS MORE. Dat zijn SEMINARIES waarin we het lesprogramma uitbreiden met extra activiteiten en praktijkervaring. Die gaan bijvoorbeeld over ICT & multimedia, gezondheid, ondernemen of kunst. Dat hangt af van de campus die je kiest, want die extra leerinhoud is een grote meerwaarde voor jouw interessegebied. Je les wordt dus more. 

les(s) is more

LESS IS MORE geeft je extra leerkansen, met leerinhoud die je nóg beter voorbereidt op vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Een leuke en boeiende manier om competenties te leren waarmee je in onze huidige, snel veranderende maatschappij je weg vindt.

TALENTEN ONTDEKKEN

Leerlingen leren beter als ze kunnen doen wat ze graag doen en goed kunnen. Dat is het fundament van het BA- verhaal: VOOR ELK TALENT EEN CAMPUS. In de vernieuwde eerste graad zetten we hier nog krachtiger op in. Via een brede waaier van modules zullen onze leerlingen nog gerichter hun talenten kunnen verkennen en ontdekken.

BA_mijntalent

We voorzien snuffelmomenten in studierichtingen van de eigen en andere campussen. Met een individueel talentportfolio brengen de leerlingen hun talenten en interesses doelgericht in kaart. Om vervolgens een bewuste studiekeuze te kunnen maken, binnen Busleyden Atheneum of daarbuiten.

BEGELEIDING OP MAAT

Niet elke leerling leert even snel. Sommige leerlingen hebben extra tijd en aandacht nodig om de leerdoelen van de basisvorming te behalen. Daarom bouwen we in de eerste graad extra lestijd in voor remediëring, naast de ondersteuning die de leerlingen al krijgen binnen de vakken. Elke leerling krijgt tijdens de uren remediëring de kans om tekorten voor bepaalde leerstofonderdelen weg te werken.

BA-opmijnmaat

Leerlingen die al verder staan in hun leerproces, bieden we dan weer extra uitdaging via verdiepende thema’s en oefeningen. Begeleiding op maat dus.